Virheilmoitukset, polttimonvalvonta ja canbus

Mikä on virheilmoitus ja mikä on canbus?

Feilmelding, pæresjekk og canbus.Canbus ja virheilmoitukset ovat kaksi yleistä termiä, ja näiden kahden termin merkitys ja se, miten ne liittyvät yhteen, voi olla vaikea hahmottaa. Virheilmoitus tarkoittaa sitä, että auton mittaristossa tai näytöllä näytetään virhe. Tämän useimmat ovat kokeneet kerran tai useammin. Virheilmoituksia voi tulla erilaisista tavallisista asioista, kuten matalasta rengaspaineesta, lasinpesunesteen vähäisestä määrästä tai polttimoiden hajoamisesta, sekä myös tärkeistä virheistä, kuten moottoriongelmista. Virheilmoitus näkyy yleensä auton näytöllä tai mittaristossa ja kertoo, mikä on vialla.

Miten auto tietää, että jokin on vialla?

Tässä kohtaa kuvaan astuu “canbus”. Canbus, joka yleensä kirjoitetaan CAN-bus, tulee sanoista Controller Area Network ja on ensisijaisesti järjestelmä, jonka ansiosta auton kaikki komponentit voivat kommunikoida yhdessä. CAN-bus ei ole uusi konsepti, joka löytyy vain uudemmista autoista, sillä sitä on käytetty monissa autoissa jo 1990-luvun lopusta lähtien. CAN-bus palvelee monia käyttötarkoituksia. Esimerkiksi sitä, miten vakionopeudensäädin voi ohjata auton nopeutta, tai sitä, miten renkaissa olevat sensorit voivat valvoa kaikkien renkaiden rengaspaineita. Kaikki komponentit on liitetty CAN-johtoihin, jotta tieto voi kulkea komponenttien välillä. Tavallisesti auton aivoina toimii ajotietokone, joka sijaitsee auton kaikkien komponenttien tietovirran keskellä. 

Miksi saan virheilmoituksia polttimoista?

Polttimoita koskevat virheilmoitukset ovat osa auton polttimonvalvontaa, joka on sisäänrakennettu toiminto auton CAN-bus-järjestelmässä. Polttimoita koskeva toiminto ei ole uusi ominaisuus, joka löytyisi vain uudemmista autoista. Jopa ennen vuotta 2000 valmistetuissa autoissa on ollut tämä ominaisuus. Polttimonvalvonnan tarkoituksena on tiedottaa kuljettajalle, että auton ulkopuolen polttimoissa on jotakin vialla. Tällöin kyse on polttimoista, joita et näe niin usein, koska ne palavat vain silloin, kun autolla ajetaan. Siksi konsepti on hyvä, sillä sen avulla voidaan tarkistaa, että kaikki ulkopuolen polttimot toimivat oikein. Polttimonvalvonnan haittapuolena on se, että se on suhteellisen urautunut. Polttimonvalvonta toimii niin, että se lukee polttimon virrankulutusta. Tämä tehdään eri tavoin autosta riippuen, mutta usein auto lähettää matalan tehostepulssin polttimoille tarkistaakseen virrankulutuksen. Jos polttimo toimii, sen virrankulutus on oikea, kun taas rikkinäisen polttimon virrankulutus on matala, tai virtaa ei kulu lainkaan. Auton polttimonvalvonnalla on esiasennetut parametrit, joiden avulla auto voi päätellä, onko virrankulutus liian vähäistä vai ei. Jos virrankulutus on liian matala, se tarkoittaa, että polttimossa on jokin vialla. Auto rekisteröi tämän virheilmoituksena, joka tulee tavallisesti näkyviin näytölle. 

Virheilmoitusta ei ole, mutta polttimot vilkkuvat, väräjävät tai eivät pala.

Kaikki autot eivät anna virheilmoituksia polttimoista, vaikka polttimonvalvonta olisikin autossa sisäänrakennettuna. Auto voi myös käyttää erilaisia toimenpiteitä ehkäistäkseen lisävirheet tai vähentääkseen energiankulutusta. Jotkut autot katkaisevat virrantulon polttimolle, jossa on jotakin vikaa. Tämä voi aiheuttaa sen, että polttimo ei syty, jos jokin on vialla. Tietyt autot rajoittavat juuri kyseisen polttimon virransaantia, mikä voi aiheuttaa esimerkiksi vilkkumista ja väräjämistä LED-polttimoiden kohdalla. Toiset autot taas lähettävät polttimolle jatkuvasti tehostepulssejä tarkistaakseen säännöllisesti, onko virhe korjattu, ja tämä voi aiheuttaa vilkkumista.

Miksi saan virheilmoituksia led- ja xenon-polttimoista?

Koska polttimoiden valvontatoiminto käyttää valon virrankulutusta lähtökohtana määrittäessään, toimiiko valo vai ei, voi jälkiasenteisten xenonien kanssa esiintyä ongelmia, mutta erityisesti ledien kanssa. LED-polttimoilla on tunnetusti huomattavasti pienempi virrankulutus kuin halogeeneilla. Monissa tapauksissa virrankulutuksessa voi olla eroa jopa 600 %. Myös xenoneilla on normaalisti halogeeneja pienempi virrankulutus. Tämän vuoksi virrankulutus on niin pientä, että auto luulee, että polttimossa on jotakin vikaa. Siksi auto antaa virheilmoituksen, ja esiintyä voi myös vilkkumisen/väräjämisen kaltaisia ongelmia sekä sitä, että polttimo ei syty.

Miten korjaan LED-polttimoiden aiheuttamat virheilmoitukset?

Koska ledien virrankulutus on niin matala, on sitä kompensoitava, jotta auto ei luule, että polttimossa on jotakin vikaa. Tämä tehdään niin kutsutun vastuksen avulla. Vastus auttaa keräämään virtapiiriin enemmän energiaa, mikä kasvattaa kokonaismääräistä energiankulutusta. Tarvittavien vastusten määrä riippuu käytettävästä polttimosta. On hyvin yksinkertaista selvittää, paljonko vastuksia tarvitaan. Aloitetaan alkuperäisestä polttimosta ja sen tehosta. Tämä tieto lukee yleensä polttimossa ja on kerrottu watteina (W). Esimerkiksi H7-halogeenipolttimon virrankulutus on 55w. Kun tämä on tiedossa, pitää tarkistaa, paljonko energiaa LED-polttimo käyttää. Huomaa, että jotkut käyttävät tuotenimissä termejä “50w” ja “80w”, mutta useimmiten tämä viittaa LED-polttimon antamaan vaikutelmaan, ei todelliseen virrankulutukseen. Normaalisti H-kantaisten LED-polttimoiden energiankulutus on 7w ja 25w välillä. Kun tiedetään, montako wattia LED-polttimo käyttää, saamme selville, paljonko puuttuu. Valikoimastamme löytyy sisäänrakennetulla vastuksella varustettuja diodipolttimoita, jotka toimivat virheettömästi useimmissa autoissa. Suosittelemme, että käytät näitä polttimoita ehkäistäksesi virheilmoitukset. Polttimoille, joissa ei ole sisäänrakennettua vastusta, tarjoamme myös yleismallisia vastuksia, joiden vahvuudet ovat 10w, 25w ja 50w. Plug & play -versio H-kantaisille polttimoille, W5W ja BA15S-polttimoille. Huomaa, että voit ongelmitta käyttää vahvempaa vastusta, jolloin kokonaismääräinen energiankulutus on enemmän kuin alkuperäisellä polttimolla. Tärkeää on, että alkuperäinen virrankulutus ylittyy korkeintaa 30-40 %. Ota myös huomioon se, että vastus käyttää sähköä ja tulee siksi myös kehittämään lämpöä. Lämmön määrä riippuu vastuksen vahvuudesta, mutta suositus on, että vastus asennetaan niin, että se ei ole suorassa kontaktissa muovin tai johtojen kanssa. 

Voiko virheilmoitukset ohjelmoida pois?

Monissa autoissa on yksinkertaisesti mahdollista ohjelmoida polttimonvalvontajärjestelmä pois eri toiminnoista. Mikäli käytettävissäsi on ohjelmointivälineet, voit yksinkertaisesti kertoa autolle, että sen ei tarvitse valvoa, onko esimerkiksi sumuvaloissa vikaa. Ohjelmointi voidaan tehdä niin, että auto “unohtaa”, että autossa on sumuvalot, ja näin ollen se ei tarkista virheitä, joita voi esiintyä led-polttimoiden ja eroavan virrankulutuksen myötä. 

Miten korjaan xenon-polttimoiden aiheuttamat virheilmoitukset?

Xenoneihin liittyvät ongelmat voidaan ratkaista samalla tavalla kuin ledien ongelmat, vastuksen avulla. Xenonien toimintatavasta johtuen tämä ei aina ratkaise ongelmaa.  Xenonit on rakennettu niin, että polttimon tarvitsee lämmetä, jotta se syttyy. Mitä lämpimämpi polttimo on, sitä enemmän se valaisee. Tämän vuoksi valoteho kasvaa viiveellä, kun polttimo sytytetään. Ehkäistäkseen pitkän lämpenemisajan, ballasti antaa jopa tuplasti enemmän tehoa, kun polttimo sytytetään. Tämä normalisoituu 10-20 sekunnin jälkeen, kun polttimo on lämmennyt. Tämän vuoksi vastuksen käyttö voi olla hankalaa, koska virrankulutus voi nousta nopeasti liian korkeaksi auton kannalta, kun polttimo sytytetään. Tämän jälkeen vastus kasvattaa virtapiiriin kohdistuvaa virrankulutusta. Tällaisten virheiden ehkäisemiseksi meillä on tarjota digitaalinen ratkaisu ProSystem-xenon-tuotteissamme. Näissä tuotteissa on sisäänrakennettu mikrosiru, joka kommunikoi auton canbus-järjestelmän kanssa ja kertoo autolle, että polttimossa ei ole mitään vikaa. Takaamme aina virhevapaan asennuksen ProSystem xenon-sarjoillemme ja ProSystem-ballasteille.

Voivatko lisävalot aiheuttaa virheilmoituksia?

Monet pohtivat, voivatko lisävalot aiheuttaa virheilmoituksia. Vastaus tähän on ei. Lisävalot suositellaan aina asennettavaksi relesarjan kanssa, jolloin valot ottavat virtansa suoraan auton akusta. Lisävaloja ei koskaan suositella asennettavaksi niin, että ne ottavat virtansa suoraan auton valoilta, sillä se voi vaikuttaa auton virtaverkostoon ja aiheuttaa virheilmoituksia. Relesarjassa on se hyvä puoli, että se sisältää sisäänrakennetun releen, joka voi ohjata lisävaloja ja ottaa virtansa suoraan auton akusta. Näin vältetään auton virtaverkostoon kohdistuvat muutokset. Releessä on virralle toiminto, joka avaa ja sulkee virrantulon. Näin rele voi päättää, milloin lisävaloille voi kulkea virtaa. Tätä ohjataan niin sanotulla ohjausvirtasignaalilla, joka tulee releelle. Ohjausvirtasignaali on tavallisesti positiivinen ohjausvirta, ja se on liitettävä auton kaukovalojen plus-johtoon. Tämä kaapeli “lainaa” osan auton alkuperäisiltä kaukovaloilta tulevasta positiivisesta signaalista, joten kun auton kaukovalot ovat päällä, rele aukeaa, ja virtaa kulkee lisävaloille. Koska tämän ratkaisun avulla signaalia vain “lainataan” autosta, ei se vaikuta auton toimintoihin, ja ei täten aiheuta virheilmoituksia. Tämä koskee myös uudempia autoja, joissa on alkuperäiset LED- tai xenon-valot, joissa kaukovaloja ohjataan canbusin kautta. Tällöin käytetään canbus-moduulia (CanM8 tai Modernum), joka “lukee” auton signaaleja voi tarkistaa, ovatko auton kaukovalot päällä vai poissa päältä. Myöskään tämä ei millään tapaa vaikuta auton toimintoihin, eikä tule aiheuttamaan virheilmoituksia.

Toivomme, että sait hieman paremman käsityksen virheilmoituksista, polttimonvalvonnasta ja canbus-järjestelmästä luettuasi tämän artikkelin.
LumenDaylight.fi – Arvostelut